Ο αγώνας μας ξεκίνησε!

Με τη βοήθεια Του Θεού την αγάπη και την στήριξη των ανθρώπων, ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε!!